Parkkipaikalta lähtee latu Solvalla kuntoradalle, joka on koneellisesti kunnostettu ja valaistu. Latu on profiililtaan kohtuullisen vaativa ja yksisuuntainen. Kiertosuunta on myötäpäivään. Latu on merkitty karttaan kelta-punaisella ja sen pituus on 3,3km. Ladun kunnostuksesta ja ylläpidosta vastaa Solvalla urheiluopisto.

Kuntoradan puolesta välistä lähtee yhdyslatu Oittaalle, Pirttimäkeen ja Nuuksion ulkoilumajalle Brobackaan. Yhdyslatu on merkitty karttaan sinisellä. Latujen kunnostuksesta ja ylläpidosta vastaa Espoon kaupunki.

Kuvat saa suuremmiksi klikkaamalla.

 ladut-340  nuuksion-ladut-340
 Solvallan kuntorata 3,3 km.  Nuuksion latuverkosto.